Entrétak
Före tak
Hål för stolpsko
Stolpskon limmas
Stommen reses
Stomme
Inklädd
Tak o ramverk på plats
Tak färdigt

Tel: 0700-92 77 76 e-post: info@alltbygg.se

copyright