Kvalitet och miljö


AlltByggs kvalitets och miljöpolicy!


KVALITET

Vi jobbar efter fackmässig byggstandard där vi dokumenterar material och metod under arbetets gång som sen sammanställs till en utförandebeskrivning. Där ingår egenkontroll, foton, material och rekommendationer på ev. övriga åtgärder som upptäckts under arbetets gång. AlltBygg följer branschens utveckling av material och metod där fortbildning är en naturlig del.MILJÖ OCH HÄLSA

Vår ambition är att, så lite som möjligt, påverka miljön negativt.

Allt byggavfall sorteras och slängs på kommunens avsedda plats. Effektiv energianvändning. Minimal användning av kemprodukter. Miljöarbetet är under ständig utveckling.ETIK OCH MORAL

Självklart följer vi svensk lagstiftning och fackliga kollektivavtal.

Våra medarbetare skall trivas och känna sig trygga hos oss. Detsamma gäller mot kund, som kan känna sig trygg med att vi tar vårat ansvar mot medarbetare, leverantörer, samhälle och miljö.


 

Tel: 0700-92 77 76      e-post: info@alltbygg.se

copyright