Stenmur renoveras
Fogen bortvittrad
Före renovering
Ny fog och regnskydd
Färdigt resultat

 

Tel: 0700-92 77 76      e-post: info@alltbygg.se

copyright