Tilläggsisolering och luftad fasad
AlltBygg på plats!
Musstopp
Nya tassar
Vägg klar för isolering
Heltäckande tilläggsisolering
Spikläkt monteras
Rötskador
Nya lådor
Tillägsisolering
Hela fasaden isolerad
Panel monteras
Fasadpanel på plats
Altandörr monteras
Altandörr på plats
Ny ytterdörr och fönster.
Färdig framsida
Sydsida
Östra fasaden
Norra fasaden

 

Tel: 0700-92 77 76      e-post: info@alltbygg.se

copyright